Thai = เสียงไทยมาสเตอร์, Thai(C) = เสียงไทยโรง, Soundtrack(T) = เสียงซาวด์แทรกซับไทย, Soundtrack(E) = เสียงซาวด์แทรกซับอังกฤษ

เรื่องย่อ

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4 ศึกนันทบุเรง King Naresuan 4 (2011) HD ปี 2011 ในภาคนี้ได้นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์ที่พระยาพะสิมและพระเจ้าเชียงใหม่นำทัพไปปราชัยศึกของหงสาวดี ซึ่งทำให้พระเจ้านันทบุเรงทรงตระหนักในพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนเรศวร พระเจ้านันทบุเรงจึงทรงยกทัพใหญ่เป็นทัพกษัตริย์มาย่ำยีราชธานีสยามหวังให้ราบ เป็นหน้ากลองเพื่อเป็นการแก้มือ กองทัพกษัตริย์ของพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงมีความสมบูรณ์ยิ่งใหญ่น่าเกรงขามกว่าทุกศึก ประกอบด้วยช้าง ๓,๒๐๐ ทัพม้า ๑๒,๐๐๐ และไพร่ราบซึ่งมีจำนวนถึง ๒๕๒,๐๐๐ โดยมีนายทัพผู้ปรีชาสามารถมาร่วมรบ ทั้งพระมหาอุปราชา มังจาปะโร และลักไวทำมูทหารกล้า เมื่อกิตติศัพท์ความยิ่งใหญ่ของทัพหงสาวดีที่จะยกเข้ามา ส่งผลให้เจ้าเมืองฝ่ายเหนือของอยุธยาหวั่นใจถึงขั้นต้องแปรพักตร์เข้าสมานสมัครพระเจ้านันทบุเรง เป็นเหตุให้สมเด็จพระนเรศวรต้องเผชิญทั้งศึกนอกและศึกใน ทำให้ท่านต้องทรงปรับยุทธศาสตร์การตั้งรับทัพหงสาวดี โดยทรงใช้พระนครศรีอยุธยาซึ่งมีทำเลที่ตั้งที่ได้เปรียบเป็นฐานบัญชาการรบแต่เพียงแห่งเดียว ทรงส่งกำลังออกไปปักปราการ วางแนวป้องกันมิให้พม่าเข้ามาปลูกค่ายใกล้ขอบคูพระนครและกำแพงเมือง ทั้งยังแต่งกำลังเป็นกองโจรเข้าปล้นค่ายข้าศึกอย่างอาจหาญ.

Thai HD
6.6 /10

แสดงความคิดเห็น